Vrijwilligersmanagement

Het opzetten van een goed functionerend vrijwilligersbeleid is vaak lastig voor bedrijven. Toch draaien steeds meer bedrijven, zeker in de gezondheidszorg en het welzijnswerk, deels op de inbreng van vrijwilligers.

MaxiFocus kan u helpen met het uitwerken van uw vrijwilligersbeleid. Uw vrijwilligers verdienen een stabiel vrijwilligersmanagement zodat ze goed tot hun recht kunnen komen.

MaxiFocus kan u op de volgende manieren helpen bij uw vrijwilligersmanagement:

- Opstellen vrijwilligersbeleid

- Coachen en begeleiden van uw vrijwilligers

- Houden van workshops m.b.t. vrijwilligerswerk

 

Definitie vrijwilligerswerk

“Vrijwilligerswerk zijn alle activiteiten die binnen enig georganiseerd kader onverplicht worden verricht, niet gericht zijn op het verkrijgen van een financiële tegemoetkoming en ten behoeve van anderen of van de samenleving in zijn geheel zijn.”