Sollicitantencode

De sollicitantencode is een opsomming van de basisregels waar een sollicitant zich tijdens een sollicitatieprocedure hoort te houden. Deze basisregels zijn bedoelt om de sollicitatieprocedure zo eerlijk en oprecht mogelijk te laten verlopen. Voor arbeidsorganisaties is er een sollicitatiecode opgesteld door het NVP. De sollicitantencode richt zich dan ook uitsluitend op de rol van de sollicitant tijdens een sollicitatieprocedure. Organisaties kunnen sollicitanten vragen zich aan de sollicitantencode te houden.

Algemeen

 • De sollicitant is volledig en eerlijk.
 • De sollicitant verstrekt alle relevante informatie over opleidingen, werkervaring enzovoorts.
 • De sollicitant doet zich niet beter voor dan hij/zij ook daadwerkelijk is.
 • De sollicitant behandeld de informatie die hij/zij verkrijgt tijdens de sollicitatieprocedure vertrouwelijk en zal geen vertrouwelijke informatie aan derden verstrekken.
 • De sollicitant komt zijn afspraken na.
 • De sollicitant komt op tijd tijdens de afspraken.
 • De sollicitant geeft zijn overige sollicitatieprocedures eerlijk aan.

Reageren

 • De sollicitant reageert enkel op vacatures die hij/zij ook serieus ambieert.
 • De sollicitant reageert enkel op vacatures als hij/zij ook daadwerkelijk aan de vereisten van de desbetreffende functie kan voldoen.

Terugtrekking door sollicitant

 • Als de sollicitant zich terugtrekt uit een sollicitatieprocedure geeft hij/zij dit onmiddellijk door aan de betrokken firma. Bij deze verwittiging geeft hij/zij, indien mogelijk, aan wat de reden is voor de terugtrekking.

Na acceptatie

 • De sollicitant stopt alle andere (lopende) sollicitatieprocedures.

Link:

Sollicitatiecode