Retentiemanagement

Het behouden van uw personeel is essentieel voor het succes van uw bedrijf op langere termijn. Toch wordt er in veel organisaties maar weinig stil gestaan bij het algemene welbevinden van het personeel. Dit welbevinden wordt vaak het psychologisch contract genoemd en bevat de verwachtingspatroon van het personeel richting de werkgever.

Verloop van personeel kunt u nooit geheel tegenhouden maar het is van groot belang hierin een sturende rol aan te nemen. Een hoog verloop zorgt voor veel onrust bij uw overgebleven personeel en kan weer verder verloop en/of ontevredenheid uitlokken.

MaxiFocus kan u ondersteunen met het opzetten van een pragmatisch retentiebeleid gericht op het binden en boeien van uw personeel.

 

Definitie retentiemanagement

Retentiemanagement is een strategische aanpak van de werkgever om een werkomgeving voor het personeel te creëren die aan de verwachtingen van het personeel voldoet, hen stimuleert om zich te ontwikkelen en vermijdbaar verloop tegengaat.”