Personeelshandboek

 

 

Adviesbureau MaxiFocus kan voor u een bedrijfsspecifiek personeelshandboek opstellen. Voor het opstellen van een personeelshandboek heeft Adviesbureau MaxiFocus een vast concept klaarliggen, P-line genaamd. P-line kan aan de specifieke bedrijfssituatie van ieder bedrijf worden aangepast.

Ook al vallen de meeste bedrijven onder een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) toch gebruiken de meeste bedrijven ook een personeelshandboek. De COA is een raamovereenkomst dat specifieke regelingen bevat als een aanvulling op het individuele arbeidsovereenkomst. De CAO bevat echter niet de dagelijkse regelingen die binnen een bedrijf van groot belang zijn.

U zult regelingen op papier moeten hebben over bijvoorbeeld de ziekmeldprocedure binnen uw bedrijf. Juist deze regelingen worden opgenomen in een eigen personeelshandboek.